3a 79,5 m

Start
Uppåt
Köksmodul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a, 79,5 m2

Det finns 71 st.  treor på området. De finns enl. fyra olika modeller enl. nedan.

Månadsavgiften (hyran)  är 3290 Kr, (inkl Hushållsel, kabel-tv).  Avgiften kan variera plus eller minus ca tio kronor, beroende på andelstalet på lägenheten.

 Mått

Spegelvänd

Gavel typ 1 (V-R 116, 140)

Gavel typ 2 (V-R 94)