Bastu

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastun ligger i källaren i ingång 116.

 

Klicka på de röda pilarna kan du se bastulokalen från olika håll.

 

Basturegler / Bokning

Bastutider:  Kl 12,00 – 22,00

Herrar:  Tisdag, Torsdag, Lördag kl 12,00-20,00.

Damer: Måndag, Onsdag, Fredag kl 12,00-20,00.

Privat bokning:  
Söndag kl 12,00-15,00 : 15,00-18,00: 18,00-22,00. 
Mån-Lör kl 20,00-22,00.

Nyckel kvitteras på dagtid hos fastighetsskötarna.

 

Gå ej med uteskor inne i relax eller bastu.
Duscha föra användning av bastu.
Sitt på handuk i bastu eller relax.
Håll ljudnivån låg.
Efter bastning.  Dra av ev vatten med gummiraka. Torka golv. Ta med allt skräp.

Se till att bastuaggregat är frånslaget.

Lämna bastun i det skick du själv önskar finna den. Tänk på att det är medlemmarnas gemensamma egendom.

 ///////////

Om ni önskar lämna synpunkter på utformning, skötsel, bokning eller liknande, kan ni göra det skriftligen och lägga det i föreningens postlåda på gaveln Va:Ringv 128 eller via e-post.