Underhåll

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhållsplan.

Besikta   Avloppsstammarna Provbitar Tak 

Föreningen för en upprättad långsiktig underhållsplanering.

Varför underhållsplanera ?

Detta gör man för att inte oförutsätt åka på stora kostnadsökningar när de större renoveringarna blir nödvändiga. Genom att ekonomiskt planera gentemot dessa renoveringar utjämnar man kostnaderna för medlemmarna över tiden och undviker stora enskilda kostnadsökningar.

Besikta

I underhållsplaneringen ingår att fortlöpande besikta de större enheterna såsom tak/ vatten/avloppsstammar mm. Besiktningsintervallen på ex avloppsledningarna ligger idag på två års intervaller. 

 Statistik 
golvbr.jpg (4524 byte)
horn.jpg (3734 byte)matta.jpg (3984 byte)

Vidare för vi noggrann skadestatistik på fastigheterna för att kunna upptäcka tendenser eller svaga punkter.

Avloppsstammarna

bitar.jpg (17104 byte)

Avloppsstammarna håller i dag god kvalité och vi kan inte enl. skadestatistiken se några oroande tendenser, varför vi idag beräknar att dessa gått och väl skall hålla avskrivningstiden. Besiktningsintervallen ligger på vart annat år. 

Provbitar

bit2.jpg (2694 byte)
När vi av någon anledning måste byta  någon del av  avloppssystemet, tar vi ut en provbit och skär ett snitt i den biten.  Med utgångspunkt av den kvarvarande godstjockleken kan man beräkna den kvarvarande livslängden.

Tak

takh.jpg (10597 byte)  takg.jpg (4110 byte)

Renoverades 1985. Även taken besiktas vartannat år. Vid besiktningen gås samtliga skarvar och genomföringar igenom, samt att man bedömer slitage och elasticitet. Taken är i god kondition. Vi håller på att titta på dessa för närvarande och räknar med ett enklare underhållsarbete, sk. "överstrykning" för att kunna skjuta ett större ingrepp långt in i framtiden.