Värmesystem

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur fungerar värmesystemet ?.

Jag vill ha högre värme !     Varför blir inte elementen varma ?.   Termometer.   Jag har inte 21 gr i hela lägenheten !.  Kontroll / Övervakning  Vad säger lagen, kap 7 BRL    Energiförbrukning     Elförbrukningen över 23 år.

Kort översikt.

Värmesystemet är ett helt datoriserat system som mäter och styr varje rum separat.

Lägenheten håller automatiskt 21° , så ni behöver aldrig ändra, eller stänga av ett element, vid t.ex. vädring.

När en vädringslucka öppnas, stänger systemet automatiskt av värmen där.

Varje rum är en separat värmezon, som regleras och styrs separat.

Om ni öppnar mellandörren till ett annat rum, känner systemet av och påverkas av det.

Det är inte tillåtet att köra egna elektriska värmekällor.

OBS Om man kör värmekällor i uttag som ej är anpassade eller dimensionerade för ändamålet kan man förorsaka brand.
  kont.jpg (5607 byte)  elem1.jpg (7538 byte)

Jag vill ha högre värme !

Önskar ni temperatur över 21° ,distribueras det mot självkostnadspris enl lista.

Pris listan , per månad.

Läg

Kvm

22 grader

1a

38,3

20.kr

1a & 2a

48

25.kr

2a

63 & 64

30.kr

3a

79,5

35.kr

4a

104

40.kr

 

Varför blir inte elementen varma ?.

kontrollera.

1. Rumstemperaturen har inte sjunkit under 21° vid termistoren, (den lilla vita dosan vid dörrfodret).

2 Något fönster, balkongdörr, eller vädringslucka är öppen. OBS, Om rumsdörren (mellandörren) är öppen kan det öppna fönstret, balkongdörren eller vädringsluckan finnas i ett annat rum.

Startar ej elementen efter ovanstående kontroll, kontakta vaktmästaren tel 20988.

Jag har inte 21 gr i hela lägenheten !.

*Det finns idag på marknaden inget värmesystem som håller varje kvadratmeter i en lägenhet på exakt samma temperatur. Så är det inte heller där var och en fritt kan ställa sin temperatur.

*Placeringen av termistoren (temperaturkännaren). Den mest optimala placeringen är att hänga den från taket i ett snöre mitt i rummet på en höjd av ca 1,20 m över golvet. Detta alternativ är emellertid inte genomförbart. Det är heller inte praktiskt genomförbart att sätta den mitt på en innervägg p.g.a. att man då låser upp rummet möbleringsmässigt. Det går ej heller att sätta den på yttervägg p.g.a. att då skulle den känna av väggtemperaturen och reglera efter den och därmed skulle den faktiska rumstemperaturen ligga betydligt högre, den skulle även sitta för nära andra störkällor (element).

* Undvik även att ha andra störkällor i direkt närhet till temperaturkännaren (TV, bordslampa eller liknande).

Termometer.

*Ytterväggen eller fönstret är alltid kallare än innerväggarna, p.g.a. att det är dessa ytor som kyler rummet. Om du sätter termometern ytterväggen kan den normalt ligga upp till ett par gr under rumstemperaturen (beroende på utomhustemperaturen).

*Om du sätter termometern mitt i rummet eller mitt på mellanväggen skall normalt aldrig temperaturen pendla mer än någon grad upp eller ner, såvida du ej har vädrat eller liknande. Vid temperaturkännaren (vita dosan) skall temperaturen ligga konstant på 21 gr.

 

Kontroll / Övervakning

Hela systemet Styrs och kontrolleras centralt från områdeskontoret. Därifrån kan man lätt se vilken aktuell temperatur som råder i lägenheten eller ställa om inställda värden.
term1.jpg (22562 byte)
Systemet mäter också samtliga rum fyra ggr per dygn och lägger in det i en statistikbas där man kan gå tillbaka 60 dygn och kontrollera aktuell temperatur dag för dag.
term2.jpg (22743 byte)
Systemet rapporterar dagligen alla lägenheter som avviker mer än en halv grad över eller under inställt värde.
term3.jpg (18263 byte)

Vad säger lagen, kap 7 BRL

21gr.gif (37110 byte)

Energiförbrukning

 

Före installationen 1997 låg vi på en uppvärmningsförbrukning på 

2 719 000 kwh p/år*.

Efter installationen har vi en uppvärmningsförbrukning på 2 235 000 kwh p/år*.

Vi har därmed sparat 484 000 kwh p/år*, eller 17,8 % av uppvärmningsförbrukningen.  (* Graddagskorrigerad)

Elförbrukningen över 25 år.

Tittar man på den totala elförbrukningen (Motorvärmare, kallgarage, varmgarage, uppvärmning, hushållsel, drift-el, gatubelysning) så har vi minskat den totala elförbrukningen med ca 80 % sedan fastigheterna byggdes. 1976 låg förbrukningen på 5,6 miljoner kwh/år, idag ligger vi på 1,1 miljoner kwh/år. Vi har därmed genom många olika sparåtgärder på många olika områden minskat elförbrukningen totalt ca 80% över 35 år.

Till toppen