Ventilation

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

Principbeskrivning av ventilationssystemet   Skötsel Rengöring av köksfläkt  Byte av lampa  Toalettutsuget 
 Dåligt utsug

 

Principbeskrivning av ventilationssystemet

takflakt.jpg (10490 byte)

På taket i varje trapphus sitter en central takfläkt som besörjer och avkänner alla lägenheter i det trapphuset. Takfläktens hastighet är steglöst reglerad gentemot, 1 lyftrycket i systemet. 2 Utomhustemperaturen. Det betyder, om tex tre lägenheter kör köksfläkten samtidigt och takläkten känner av att undertrycket i systemet sjunker, då ökar den varvtalet automatiskt och bibehåller därmed ett konstant utsug. Skulle det bli kallt ute känner fläkten (Via en temperaturgivare) av utomhustemperaturen och sänker varvtalet, för att energispara och motverka luftens normala termiklagar. 

Inne i varje lägenhet fins en trestegs motorfläkt (köksfläkt) med ett spjäll som stänger till grundflöde efter avslutad forcering. 
Badrummen har ett automatiskt fuktstyrt don som går ner på grundflödet när luftfuktigheten går ner till normal nivå. 

Alla 34 trapphusfläktar är sedan sammankopplade i ett  nätverk där de övervakas och styrs via en dator från fastighetskontoret. Där kan man direkt avläsa eller ställa om aktuella värden, eller via larmfunktioner r se om någon fläkt löst ut.
pc flakt 1.jpg (19178 byte)

Skötsel Rengöring av köksfläkt

Vid normal användning rengöres fettfiltret ca 1-2 gång i månaden. Filter och fläkthjul kan enkelt tas lös från kåpan  vid rengöring. Rengöring sker i varmt vatten med diskmedel. Det går även att köra fläkthjul och hela filterkassetten (med filtret i) i diskmaskinen. 
Fettfiltret tar du lös genom att trycka in spärrarna enl pilarna på bilden.

koksflakt 1.jpg (14191 byte)

Fläkthjul och ring dras rakt ner enl bilden, och återmonteras på samma sätt.

koksflakt 2.jpg (14788 byte)

Byte av lampa

Lampglaset lossas genom att trycka in snäppena i pilens riktning på bilden. Lysröret är nu åtkomligt för byte.

koksflakt 3.jpg (7669 byte)

Toalettutsuget

Ni skall aldrig ändra eller försöka ta bort donet. Det är grundinställt för att hålla ett grundflöde på ca 8-10 L/S. Vid ex duschning när luftfuktigheten höjs,   forceras luftflödet automatiskt via automatiken i donet.  När luftfuktigheten sjunker återgår donet till grundflödet.  Donet forcerar från 30% relativ luftfuktighet upp till 60%.
badutsug.jpg (5617 byte)

Dåligt utsug

Om ni upplever att det drar ut dåligt, kontrollera att spaltventiler ovanför fönster är öppen. Köksfläkten och badrumsdonet  är inställd på ett grundflöde på ca 10 L/S vardera  (Och ca tre ggr så högt vid forcering) och motsvarande mängd luft måste komma in i lägenheten via spaltventilerna.  Om dessa inte är öppen kan det uppstå vakuum i lägenheten och ballansen i systemet kan rubbas.
Hela ventilationssystemet är också temperaturstyrt, vilket medför att takläkten sänker varvtalet vid fallande utomhustemperatur. Detta är en energisparåtgärd för att kompensera luftens termiklagar, den sk skorstenseffekten som normalt uppstår i ventilationskanalerna vid fallande utetemperatur. 
Badrumsdonet styr också helt automatiskt  gentemot badrummets relativa luftfuktighet. Det betyder att, om du inte duschar eller av andra skäl har höjd luftfuktighet så ligger det och jobbar på grundflödet och kan därmed normalt upplevas att det drar ut lite sämre.