MV inst

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTION FÖR ELEKTRONISKA MOTORVÄRMARUR

 I normal läge visar uret alltid aktuell tid.  

Inställning av avresetid.

Ställ in avresetid genom att trycka på (-) eller (+) knappen.  

 Första trycket visar inställd avresetid. Efterföljande tryck ändrar tiden i steg om 5 minuter. Om en knapp hålls intryckt ändras tiden fortare. Avresetiden visas ett par sekunder efter sista knapptryckningen och därefter återgår uret till att visa aktuell tid.  

Inkopplingstid

Maximal inkopplingstid är normalt 3 timmar. Inkopplingstiden varierar mellan 0.5 timmar och 3 timmar beroende på yttertemperaturen.  

Direktinkoppling

Tryck på (+) och (-) knappen samtidigt för 30 minuter direktinkoppling. Upprepat tryck stänger av.

 Dygnsrepetition. =  Uret repeterar inkopplingen varje dygn.  

Lysdiod för varje kanal

Om säkring/jordfelsbrytare är i tilläge är uttaget spänningssatt när den gula lysdioden lyser.    

Detta behöver du normalt inte göra. Bara vid längre strömavbrott.

Om displayen visar --:-- så har uret varit spänningslöst längre tid och tappat tiden. Då måste du ställa in datum och tiden på klockan. Gör då enl nedan.)

Inställning av År/Tid/Datum.

Tryck på knappen med klocksymbolen tills texten Set visas på displayen. (Kan ta ca 3 sek)

Aktuell Tid blinkar på displayen och kan ställas med + och knapp.

Tryck en gång på knappen med klocksymbol.

Aktuell år blinkar på displayen och kan ställas med + och knapp.

Tryck en gång på knappen med klocksymbol.

Aktuell månad blinkar på displayen och kan ställas med + och knapp.

Tryck en gång på knappen med klocksymbol.

Tryck på knappen med klocksymbolen tills texten Set visas på displayen.

Aktuell dag blinkar på displayen och kan ställas med + och – knapp.

Kontroll av tid/datum . Tryck en gång på knappen med klocksymbolen. Nu visas aktuell tid. Upprepa tryck för kontroll av år/dag

Om du inte kan ställa tiden, kontakta vaktmästaren hjälper han dig.