Fullmakt

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmakt

För BRF FYREN / YIT
Att gå in i min lägenhet med huvudnyckel, och utföra nödvändiga arbeten vid konverteringsarbetet till vattenburen värme. Detta gäller också senare vid injustering av systemet. Föreningen måste dock minst tre dagar i  förväg, i min brevlåda, avisera om att de avser gå in.

 

LägNr………… Adress…………….......………Datum……………..

 

Underskrift……………………………………………….