Konvertering

Start
Fullmakt

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Beslut på extra föreningsstämma 25/9-06

På den extra föreningsstämman 25/9 2006  beslutade stämman enhälligt att rösta för en konvertering till vattenburen värme

Arbetet påbörjades januari 2007 och slutfördes i december 2007.

Entreprenör

YIT Härnösand
Kronholmsplan 1.  871 45 Härnösand.  


Byggstart

Byggstarten var Jan 2007. Nedan är lite bilder från projektets gång. 


k 140 1.jpg (19887 byte)   k 138 1.jpg (15774 byte)  vaxlare 1.jpg (11556 byte)  radi 1.jpg (6021 byte)

ele 1.jpg (20671 byte)  

Arbete med  kulvertsystemet.

130 mot 132 1.jpg (14903 byte)  148 mot 146 1.jpg (9505 byte)  140 mot 142 1.jpg (19385 byte) 144 f1.jpg (20047 byte)

tina 11.jpg (35050 byte)  gravm a1.jpg (12160 byte)  gravs 2.jpg (13282 byte)

muff 2.jpg (11119 byte) muff 6.jpg (8908 byte) muff 8.jpg (3563 byte) 

Kulverten förses även med en larmslinga som indikerar för ev läckage.
pecka l2.jpg (13203 byte)

När vi gräver upp gatan passar vi samtidigt på att samlägga kabelrör för ev framtida behov.
drag 1.jpg (18077 byte)

Hur ser nya radiatorerna ut

Vardagsrum
165 vard.jpg (32195 byte) 

Litet rum
sov rad.jpg (35231 byte)

Sovrum
uth rad.jpg (20312 byte)

Badrum
badr rad.jpg (12197 byte)

Rördragning bottenvåning
ror 1.jpg (12884 byte)

Ev efterstädning

Eln stämmobeslutet 25/9-06 utför bostadsrättsinnehavaren själv ev efterstädning och återställer möbler.