Överlåtelseavtal

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få sälja en lägenhet, måste bostadsrättsinnehavaren först fylla i nedan formulär och lämna in det till föreningen. Föreningen kommer då att pröva kreditvärdigheten och lämpligheten.  Ni får därefter ett besked om köparen är godkänd. OBS Ingen får flytta in, eller någon affär slutföras förrän godkännande har lämnats av föreningen.  Sökanden skall själv ha för aviskt att bosätta sig i lägenheten. (Skriv ut och fyll i )

BESTÄLLNING AV ÖVERLÅTELSEAVTAL

Undertecknade har för avsikt att sälja / köpa nedanstående lägenhet i Brf Fyren, Härnösand.

Lägenhet nr .............. Typ ............. ( ex. 3:a )

Adress: ..................................................................................................

Säljare 1:

Namn: .................................................................. Pers.nr ....................................

Ny gatuadress: ..................................................................

Ny postadress: .................................................................. Tel.nr: ....................................

Säljare 2:

Namn: ..................................................................

Ny gatuadress: ..................................................................

Ny postadress: .................................................................. Tel.nr: ....................................

Är lägenheten pantförskriven ? Ja  Nej 

Är årsavgiften (hyran) betald ? Ja  Nej 

Köpare 1:

Fullständigt namn: ................................................................. Pers.nr: ....................................

Tidigare gatuadress:.................................................................

Tidigare postadress: ................................................................. Tel.nr: ....................................

Tidigare hyresvärd: ................................................................. Tel.nr: ....................................

Arbetsgivare: ................................................................. Tel.nr: ....................................

Köpare 2:

Fullständigt namn: ................................................................. Pers.nr: ....................................

Tidigare gatuadress:.................................................................

Tidigare postadress: ................................................................. Tel.nr: ....................................

Tidigare hyresvärd: ................................................................. Tel.nr: ....................................

Arbetsgivare: ................................................................. Tel.nr: ....................................

OBS ! Samtliga uppgifter skall ifyllas för att överlåtelsen skall behandlas av bostadsrättsföreningen.

Föreningen kommer att pröva kreditvärdighet och lämplighet hos köparen.

Tillträdesdag: .............................. Köpesumma (måste anges) kronor:................ ............................................

Undertecknad har tagit del av baksidan av denna blankett och intygar riktigheten av lämnade uppgifter enligt ovan.

 

Ort : .................................................... Datum : ...........................

Säljare 1: ........................................................... Köpare 1: .............................................................

Säljare 2: ........................................................... Köpare 2: .............................................................

 

 

ALLMÄNT

Överlåtelsen är giltig endast under förutsättning att bostadsrättsföreningens styrelse beviljar köparen inträde i föreningen: Köparen inträder med samma rättigheter och skyldigheter som tillkommit säljaren gentemot föreningen.

LÄGENHET

Köparen skall förvissa sig om lägenhetens skick i samband med överenskommelse av köpesumma. Lägenhet med kraftig förslitning måste köparen vara beredd att omedelbart sätta i fullgott skick. Övriga utrymmen tillhörande lägenheten ingår i överlåtelsen.

Vattenskador 

Styrelsen uppmanar speciellt till noggrann undersökning av väggar och golv i badrum. Nya regler från försäkringsbranschen innebär att kostnader för renovering efter vattenskador i stort sett helt och hållet hamnar på lägenhetsinnehavaren.

INRE REPARATIONSFOND

Medel, innestående på lägenhetens reparationsfond, får efter undertecknandet av detta avtal ej disponeras av säljaren.

BILPLATS

Parkeringsplats eller garage övergår ej till köpare automatiskt då föreningen tillämpar turordning.

LÄGENHETENS ÖVERLÄMNANDE

Överlåten lägenhet jämte tillhörande utrymmen skall av säljaren överlämnas i omsorgsfullt rengjort skick. Samtliga till lägenheten hörande nycklar skall överlämnas till köparen senast på tillträdes-

dagen.

PANTFÖRSKRIVNING

Säljaren skall ombesörja att bostadsrätten ej är pantförskriven (belånad) på tillträdesdagen.

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

OBS! Säljaren erlägger administrativ avgift om 500:- kontant vid överlåtelsetillfället till

Brf Fyren.

I förekommande fall betalas avgiften till mäklare, som vidarebefordrar den till Brf Fyren.

 

ANKOMSTDATUM

Denna handling har inkommit till Bostadsrättsföreningen ..................................

Brf Fyren

 

.................................................................................

 

Namnförtydligande:

.................................................................................