Repfond

Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ni önskar göra uttag från er inre reparationsfond, fyll i nedan
formulär och lämna i föreningens postlåda, tillsammans med kopior
på kvitton (V-R 128b).

BRF FYREN

Uttag ur Reparationsfond

Läg Nr................ 

Namn................................................                                        

Västra Ringvägen ...................      871 42 HÄRNÖSAND

Belopp  ...................... Kr (Förutsatt att beloppet fins på fonden)

 

Insättas på kontonummer ...............................................

Bank.........................................

 

 

Namnunderskrift.........................................................

Datum......................

Attesteras..................................................
                                      (Föreningens sign)

(Bifoga kopia på kvitton/faktura)