Regler

Start
Stadgar
Ordningsregler
Föreskrifter
Frågor
Repfond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På knapparna till vänster hittar du de olika reglerna som styr föreningens verksamhet.

Stadgar

Innehåller de grundlagar som alla medlemmar antar när man blir medlem i föreningen. Stadgarna vilar på bostadsrättslagen.

Ordningsregler

Är dem av styrelsen lokalt utformade regler som  gäller inom området.

Föreskrifter.

Parkeringsbestämmelser, Husvagnar, Överlåtelseavtal, Motorvärmare instr, mm

 Frågor, vanligt förekommande.

Andrahandsuthyrning, Avsägelse bostadsrätt, Vattenskador, mm.